Hälsa

Vilka är alternativen för assistansanordnare i Småland?

De flesta som har blivit beviljad assistans väljer att lämna över arbetsgivaransvaret på någon annan. Detta istället för att själv vara arbetsgivare åt de assistenter som hjälper till i vardagen. I likhet med i övriga Sverige finns ett par alternativ för dig som bor i Småland. Vad väljer du?

Assistans från din kommun

Om du exempelvis bor i Jönköping är det Jönköpings kommun som är ansvariga för utredningen kring om du behöver assistans eller inte. Om de beviljar detta kan kommunen även stå för assistansen. Om inget aktivt val sker, dvs. önskemål om att annan ska utföra assistansen, så blir det kommunen. Självklart går det även att ange att just kommunen önskas som ansvarig utförare.

Företag – Vanligaste assistansanordnare i Småland

Det vanligaste alternativet är att brukaren väljer att anlita ett privat vårdföretag som assistansanordnare. Av de som hade assistans via Försäkringskassan var det ca 70 % som valde privat vårdföretag utifrån siffror gällande för hela Sverige. Liknande siffra var det även för flera kommuner i Småland under 2019. Det är alltså det överlägset vanligaste alternativet vilket delvis kan förklaras med det breda utbudet. En del assistansanordnare väljer exempelvis att specialisera sin verksamhet mot vissa behov och därmed målgrupper. Kompetens, erfarenhet och utbildning är fokuserad på ett speciellt behov hos brukarna. Detta är däremot betydligt mindre vanligt inom den kommunala verksamheten.

Brukarkooperativ – Finns exempelvis i Jönköping

I de större städerna i Småland finns ofta brukarkooperativ som ett alternativ. Det var ungefär 6 % i hela Sverige som valde att ha kooperativ som assistansanordnare år 2019. Det är alltså långt från lika vanligt som att anlita ett privat vårdföretag. Det innebär därmed även att det inte finns kooperativ i alla städer. I Jönköping finns det brukarkooperativ men i flera mindre städer gör det inte det. Kortfattat så är detta en ekonomisk förening som är arbetsgivaren för de assistenter som anlitas. Inom föreningen finns anställda som hjälper till med ekonomi, administration och aktiviteter.

Eller ha arbetsgivaransvaret själv

Fjärde alternativet är att vara arbetsgivare själv. Det är det alternativ som mycket få väljer. Under 2019 var det ca 3,1 % som valde att administrera assistansen på egen hand. En siffra som gäller för hela Sverige. Det innebär därmed att man behöver vara insatt i arbetsmiljö, arbetsgivaransvar, lönehantering och skatter. Att det skapar så stort ansvar kan vara en starkt bidragande orsak att många inte väljer detta alternativ. Vad väljer du?

  • Kommunen
  • Privat bolag
  • Kooperativ
  • Egen arbetsgivare

Se information på https://www.assistansförmedling.se/