Nyheter via internet

Flera undersökningar har gjorts för att komma fram till när de flesta använder internet. Ofta väljer man att endast titta på aktivitet som inte rör arbetet då många jobbar med datorer och därför bidrar till att siffrorna inte stämmer överens med hur den egentliga situationen ser ut.

Någonting som klart och tydligt visar sig i alla undersökningar, eller i vilket fall i flera, är att vi använder internet i hemmet. Det är många som också utför privata ärenden under skol- eller arbetstid, men i huvudsak är det där hemma som vi använder oss av detta. Huruvida man kan se en koppling eller ej till idéerna om att vi använder datorer istället för att mötas i verkliga livet, är individuellt. En rimlig tanke kan vara att man i skola och på arbetet har social interaktion mer eller mindre frekvent varför man för tillfället inte har behov av social interaktion via internet. Samtidigt är det vanligt att använda sociala medier på ett passivt sätt där man är tillgänglig men inte ständigt i samtal.

Kanske bör en undersökning diskutera hur vi använder sociala medier i olika situationer. Här finns en hel del information om användarbeteende att hämta för den som vill.