blogg

Funderar du att ta jobb på ett assistansbolag? Personlig assistans är ett bristyrke, och det finns många jobb att söka. Ofta går arbetsgivarna i huvudsak på personkemin mellan dig och brukaren, så utbildning eller lång erfarenhet är som regel inte ett krav. En vanlig merit som arbetsgivarna listar är att ha B-körkort. Enligt en källa vi tittar på så är medellönen nästan 21 000 kronor för hela landet. Medianlönen är på 20 000 kronor, snittåldern 32 år och erfarenheten är 4,6 år. Källan vi tittar på har 2 567 referenser från olika delar av landet. Statistiken visar även att lönerna skiljer sig mellan olika delar av landet. Lönerna är till exempel högre i Malmö än vad de är i Örebro.

Geografiska skillnader

Som nämnt ovan finns en del regionala skillnader. Källan vi tittar på visar medellönen för olika delar av landet. I Malmö och Skåne är lönen över 20 000 kronor i månaden – medan är mindre än 19 000 kronor i Örebro. Samtidigt finns det skillnader i snitterfarenhet och snittålder också, även om de är små. I Malmö är snittåldern 34 år och medelerfarenheten fem år, medan motsvarande siffror i Örebro är 32 år och 4 år. Man bör dock ha i åtanke att statistiken gäller personer som jobbar som personliga assistenter, och inte nödvändigtvis på privata assistansbolag.

Intervall

Lönerna presenteras även i intervall. Här kan vi se att det är under 3 procent som tjänar mellan 0 och 13 999 kronor, till exempel. Det enskilt största intervallet är det mellan 18 000 och 19 999, där 26 procent av referenserna uppger sig ligga. Strax därefter kommer intervallet 20 000 – 21 999 kronor i månaden, där nästan 24 procent av de tillfrågade säger sig ligga. Det finns några intervall som sticker ut. Dels är det lägsta, som nämnt ovan, väldigt lågt. Möjligen kan det helt enkelt förklaras med att många som jobbar på assistansbolag har en deltidsanställning. Vård och omsorg som bransch är känd just för att många inte har heltidsanställningar.

Ett annat intervall som sticker ut är det mellan 39 000 och 42 999 kronor i månaden, där 0,27 % uppger sig ligga. Det här är en bra bit över snittet i till exempel Malmö, Stockholm (och resten av landet) för anställda på assistansbolag.