blogg

Stockholm skriker efter kompetenta plåtslagare. Men istället för att göra en satsning på detta yrke minskar man antalet utbildningsplatser. Bland annat har den anrika skolan Fredrika Bremer lagt ner sin plåtslagarutbildning.

Denna utveckling måste vändas menar tre tunga branschexperter – annars kommer situationen att förvärras ytterligare. Och då kan konsekvenserna för samhället bli allvarliga, hävdar man. Man kräver därför att politiker på såväl riksnivå som lokal nivå agerar kraftfullt för att rätta till denna obalans.

Det är Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads, Thomas Dahlberg, vd för Plåtslageriernas Riksförbund och Thomas Andersson, vd för PVF Plåt & Vent Forum AB, som gemensamt skrivit en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Pensionsavgångar och ökat byggande

Fokus ligger alltså på den akuta bristen på plåtslagare i Stockholm. Man skriver att huvudstaden har det absolut största behovet av nya byggnadsplåtslagare (men problemet finns även på andra håll i landet), bland annat eftersom många plåtslagare kommer att gå i pension de kommande åren. Det ökande byggande i regionen är annan faktor som påverkar behover av nya plåtslagare.

Stockholm har även många kyrkor och andra kulturella byggnader som är viktiga i vår stadsbild. Många av dessa har tak och utsmyckningar i plåt som är i behov av vård och renovering”, skriver man också.

Enligt artikelförfattarna saknas det 165 plåtslagare enbart i Stockholms län, detta samtidigt som ungdomsarbetslösheten i länet är mycket stor (över 15 000 ungdomar mellan 18 och 24 år i Stockholm är arbetslösa skriver man).

Detta kan komma att skapa problem i samhället. Som exempel nämner man att många plåtslagerier i vintras fick slita för att hinna med alla arbeten, inklusive snöskottningen.

 

Byggverksamhet.se är en informationssida som rör hantverkarinformation.

 

Plåtslagarutbildning nedlagd

Detta borde leda till en satsning på att få in ungdomar i plåtslagaryrket, menar man, men istället går utvecklingen åt motsatt håll. Artikelförfattarna tar som exempel att Fredrika Bremer lagt ner sin plåtslagarutbildningen, vilket lett till en drastisk minskning av antalet sökande till plåtslagarinriktningen på gymnasiet i Stockholm.

Detta trots att Arbetsförmedlingen har med byggnadsplåtslagare på sin lista över yrken där behovet av arbetskraft är allra störst och att yrket med sin relativt höga medellön borde vara attraktivt för unga människor.

Kräver att politiker tar ansvar

Plåtslagarbranschen gör vad man kan, menar man. Bland annat har man genomfört en skolturné där över 200 högstadieelever fick prova på plåtslagyrket.

Men detta räcker inte och artikelförfattarna kräver därför att de ansvariga politikerna tar sitt ansvar och agerar kraftfullt i denna fråga:

Plåtslagarbranschen satsar nu stort på att få fler ungdomar att söka till utbildningarna, men vädjar också till Stockholms politiker: Låt inte fler skolor lägga ner sina plåtslageriutbildningar”, skriver Hagelin, Dahlberg och Andersson i Svenska Dagbladet.

Budskapet om att plåtslagare är ett attraktivt framtidsyrke måste komma ut. Lyckas man inte med detta kan konsekvenserna bli allvarliga.

Slutklämmen i artikeln målar upp en dramatisk och dyster framtidsbild:

Görs inget, sviker vi inte bara de ungdomar som hamnar vid sidan om arbetsmarknaden helt i onödan, vi riskerar också att ett tusenårigt yrkeskunnande och vårt kulturarv i form av stadsbilden går förlorade i Sverige.