blogg

Vi använder våra telefoner till en rad olika saker nu för tiden och att ringa är för ett stort antal anställda sekundärt om man jämför med behovet av att ha tillgång till mail, kalendrar eller någonting annat som går att hämta via appar som utformats för enheten man valt. Det finns en uppsjö trender när man ser på smartphones och det är långt ifrån alltid man kan utreda vad som avgör valet. IPhone fick som allmänt känt ett visst försprång i och med att de var snabba med att ta fram iPhone och förändrade marknaden i mångt och mycket. Kort därefter kom android fram med sin första modell och Windows phone har tagit marknaden totalt i vissa länder. De som jobbar med apputveckling har kunnat se historian utspela sig i rask takt. Från då appar var någonting mer eller mindre outforskat, i en tid då alla ville använda samtliga appar, till att bruset är allt för stort för att man skall kunna testa hälften!

Apputvecklare

Apputveckling blev ett av de affärsområden som verkligen fick ett uppsving när konkurrensen började bli tydlig. I dagsläget kan man läsa om apputvecklare som tagit fram succéer vilka genererat förmögenhet. Samtidigt är utbudet större än man kan överblicka på ett snabbt och enkelt vis. De som nu jobbar som apputvecklare har en helt annan marknad idag än vad de hade för några år sedan och man kan inte blunda för de ökade kraven från slutkonsumenten vilken blivit allt mer kräsen när det kommer till valet av telefon och appar till denna.

Att inte utveckla för en specifik plattform har blivit standard och för flertalet utvecklare handlar det nu om att ta fram någonting helt nytt som skall fungera felfritt till alla enheter som står till buds. Det har i sin tur inneburit nya verktyg och metoder som förändrat arbetsflödet och underlättat för de som vill ta sig från apputveckling till en enhet till en annan. Finns kunskap i .NET är steget närmare än man kan tro och branschen får kanske gå igenom några ytterligare förändringar innan den har landat i stabilitet.